Tjenester

Tjenester

BI-Brygga AS utfører de fleste tjenester i forbindelse med flytebrygger og bryggeanlegg.

Reparasjoner og vedlikehold av brygger og havneanlegg

BI-Brygga utfører de fleste reparasjons- og vedlikeholdsoppgaver i forbindelse med flytebrygger og andre bryggeanlegg.

Les mer »

Fastbrygger

BI-Brygga AS innehar også den nødvendige kompetansen, erfaring og ansvarsrett (Sentral Godkjenning) for søknad, prosjektering og utførelse av fastbrygger etter behov og ønsker fra kunder.

Les mer »

Sjøtjenester

BI-Brygga AS disponerer slepebåter, kranlekter, arbeidsflåter, lettbåter og annet utstyr til å utføre varierte oppgaver til sjøs eller der adkomst og arbeid fra land ikke er mulig eller hensiktsmessig.

Les mer »

Prosjektering og søknadsprosess

BI-Brygga AS innehar sentral godkjenning for prosjektering, søknad og utføresle av bryggeanlegg. Vi kan derfor bistå deg som kunde med denne prosessen som i mange tilfeller kan være utfordrende.

Les mer »