• P1030504
  • P1020764
  • P1030496
  • P1000080
  • IMG 2297
  • P1030504
  • P1020764
  • P1030496
  • P1000080
  • IMG 2297

Stavern Båtforening - 2006

Vestfold, Stavern. Tre/betong-brygge, utriggere og trebåtkanal. Ca. 600 båtplasser.

Byggherre: Stavern Båtforening

Anleggsadresse: Båtveien 1, 3290 STAVERN

Ferdigstilt: Juni 2006

Kontaktperson:
Per Otto Rognerud
Signalveien 2
3292 Stavern
Tlf: 33 19 80 79
Mob: 93 62 78 78

Jobben bestod i å rehabilitere båthavnen med riving av gammel pelebryge og oppsetting av nye flytebrygger og fastbrygger. Totalt sett er anlegget på ca. 600 båtplasser. Av disse er ca. 100 plasser i spesiallaget trebåthavn, 450 plasser med flytebrygger i betong og tre og 50 plasser ved rehabiliterte gamle flytebrygger.

Etter bilder:

Før bilder: