• P1030504
  • P1020764
  • P1030496
  • P1000080
  • IMG 2297
  • P1030504
  • P1020764
  • P1030496
  • P1000080
  • IMG 2297

Ronsbukta opsjon - 2013

Kristiansand, Vest-Agder. Forlenging av 4 meter bred flytende bølgebryter i betong til Kristiansand Kommune, samt 3 nye pirer med tre/betong-brygge.

Byggherre: Kristiansand Kommune, Eieravdeling.

Anleggsadresse: Sømsveien 2, 4637 Kristiansand S

Ferdigstilt: Mai 2013

Kontaktperson:
Per Christian Nygård

Utvidelse av eksisterende båthavn, med levering, montering og oppmoring av 4 meter bred og 50 meter lang flytende bølgebryter i betong. Og 3 utstikkende pirer av tre/betong-brygge med utriggere. Ca. 150 plasser.

Etter bilder:

Før bilder: