• P1030504
  • P1020764
  • P1030496
  • P1000080
  • IMG 2297
  • P1030504
  • P1020764
  • P1030496
  • P1000080
  • IMG 2297

Roabukta - 2011

Sandefjord, Vestfold. Levering av betongbrygge med utriggere, samt tilhørende arbeider.

Byggherre: Roa Båtforening, Sandefjord

Anleggsadresse: Asnesveien 9, 3222 Sandefjord

Ferdigstilt: 2011

Kontaktperson:
.

Levering av betongbrygge med utriggere. Sammenkobling med eksisterende brygger. Mudring i noe forurensede masser mot land og rensing i strandsonen. Tømrerarbeider på fastbrygge del mot land.

Etter bilder: 

 

Før bilder: