• P1030504
  • P1020764
  • P1030496
  • P1000080
  • IMG 2297
  • P1030504
  • P1020764
  • P1030496
  • P1000080
  • IMG 2297

Ollebukta - 2010

Tønsberg, Vestfold. Riving av pelebrygger og utlegging av betongbrygger med utriggere + kaifront og fastbrygge.

Byggherre: Tønsberg Båtforening, Tønsberg

Anleggsadresse: Ollebukta 3, 3126 Tønsberg

Ferdigstilt: 2010

Kontaktperson:
.

Riving av gammel pelebrygge i Tønsberg indre havn, mudring av forurensede masser, arbeid på land (bla. tømrerarbeid) med utførelse av ny fastbrygge, kaifront og utsettingsrampe for småbåter. Oppmoring og montering av flytebrygge i betong lagt i en halvsirkel ved hjelp av vinklede mellomstykker. Levering og montering av utriggere. Utførelse av gangbro over innseiling, mellom eksisterende pelebrygger.

Etter bilder: 

 

Før bilder: