• P1030504
  • P1020764
  • P1030496
  • P1000080
  • IMG 2297
  • P1030504
  • P1020764
  • P1030496
  • P1000080
  • IMG 2297

Kiærs Bruk Marina - 2009

Bryggeanlegg beliggende ved utløpet av Glomma.

Byggherre: Normar Yacht, Son

Anleggsadresse

Ferdigstilt: 2009

Kontaktperson:
.

Bryggeanlegg beliggende ved utløpet av Glomma og som derfor er utsatt for vannstrømning fra elva.

Etter bilder:

 

Før bilder: